Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Grmek, Mirko Dražen, liječnik, povjesničar medicine i povjesničar znanosti (Krapina, 9.I.1924 – Pariz, 6.III.2000). Diplomirao 1951. te doktorirao 1958. na Medicinskome fakultetu u Zagrebu. U Parizu je 1971. stekao doktorat filozofije i humanističkih znanosti, a doktorat honoris causa iz klasične filologije i humanističkih znanosti dodijeljen mu je u Lausannei 1987. Od 1952. do 1963. radio je u JAZU, 1960. osnovao je i do 1963. vodio Institut za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti. God. 1960–63. bio je izvanredni prof. povijesti medicine na Medicinskome fakultetu u Zagrebu. Od 1963. živio u Parizu, gdje je 1964–73. radio u Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja i postigao status znan. savjetnika. Istodobno je predavao na Sorbonnei te od 1973. do umirovljenja 1989. bio prof. i voditelj studija za povijest znanosti. Bio je izvanredni prof. na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu i gost prof. na dr. visokim školama u SAD-u te na Sveučilištu La Sapienza u Rimu. Napisao je sam i sa suradnicima oko 300 stručnih i znan. radova i 26 knjiga. Sudjelovao je na mnogobrojnim kongresima i simpozijima. Bio je član mnogih svj. akademija i primio mnoge nagrade i diplome. U Puli je boravio kao student medicine, obavljajući obveznu ljetnu bolničku praksu, pa je tom prilikom sređivao bolničku knjižnicu i posjećivao Naučnu biblioteku (danas Sveučilišna knjižnica). Tada se vjerojatno upoznao sa životom i znan. izumima koparskoga liječnika Santorija Santorija, o čemu je dao prikaz u studentskome časopisu Medicinar (1947) i poslije u drugim znan. edicijama (Istarski liječnik Santorio Santorio i njegovi aparati i instrumenti, Zagreb 1952; Santorio Santorio, Medicinska enciklopedija, sv. 5, Zagreb 1970).

LIT.: Mirko Dražen Grmek, Ljetopis JAZU, 1969, 73; V. Dugački, »Exegi monumentum aere perennius« Horacij, In memoriam M. D. Grmek, Liječnički vjesnik, 2000, 1–2; S. Fatović-Ferenčić, Mirko Dražen Grmek, Collegium Antropologicum, 2001, 1.

I. Rudelić