Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Haračić, Ambroz, prirodoslovac, meteorolog (Mali Lošinj, 5.XII.1855 – Mali Lošinj, 6.X.1916). Studirao je filozofiju, matematiku i kemiju na sveučilištima u Grazu i Beču. Radio je u Pomorskoj školi u Trstu, a od 1879. u Pomorskoj školi u Malom Lošinju. Od 1880. bavio se i meteorološkim promatranjima. H. se također bavio istraživanjem biljnoga svijeta lošinjskoga otočja i skupljanjem mjesnih nar. biljnih imena. Gl. mu je djelo o podneblju i cvjetani (flori) lošinjskoga otočja (L’isola di Lussin. Il suo clima e la sua vegatazione, 1905), u kojem je obrazložio brojčane pokazatelje svojega meteor. mjerenja, i među ostalim naveo 1018 biljnih vrsta koje postoje na lošinjskom otočju (939 samoniklih i 79 unesenih), svaku sa stručnim lat. nazivom te mjesnim hrv., tal. i njem. imenom. Sabrao je opsežnu herbarsku zbirku, pohranjenu u Hrvatskom herbariju Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Pridonio je poznavanju klimatskih prilika, biljnoga svijeta i osobitosti lošinjskoga otočja, što je utjecalo na razvoj određenih djelatnosti (podizanje klimatskoga lječilišta u Velom Lošinju, osnivanje Turističkog društva Maloga Lošinja 1886., Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Maloga Lošinja i dr.). Uključio se u istar. preporodni pokret, u rad Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru, djelovao je na buđenju nar. svijesti, na podizanju gosp. moći seoskoga stanovništva potičući osnivanje → posujilnica (i sam je vodio jednu). Bio je zastupnik u Istarskom saboru. Surađivao je s V. Spinčićem. Objavio je Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu (Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva, 1892–94., 1–6), La distribuzione geografica delle piante e degli animali (1901) i dr.

LIT.: M. Božičević, Ambroz Haračić – najpoznatiji profesor Pomorske škole u Malom Lošinju, Otočki ljetopis Cres–Lošinj, 1980, 3; Ž. Dadić (urednik), Zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću, Zagreb 1981; Ž. Klaić, Lošinjanin Ambroz Haračić, Istarska Danica, 1996.

I. Šugar