Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Heininger, Josef (Giuseppe), gradit. poduzetnik i graditelj (?, XIX.st. – ?, sred. XX.st.). Od prvoga desetljeća XX. st. djelovao je u graditeljstvu Pule. U prvim radovima bio je sljedbenik bečke secesije. Iz tog se razdoblja ističu njegova obiteljska kuća iz 1911. i vila Preinl iz 1912. Najvažnije su mu građevine: vila Riedlein iz 1912., vila Muhlbauer iz 1913., vila Cerlenizza iz 1913. i vila Kloss (vila Idola) iz 1914. U međuratnom razdoblju radio je s puljskim graditeljem N. Bearzom u zajedničkom građev. poduzeću (adaptacija vile Cerlenizza, 1923). Na njegov osobni stil također je utjecalo tradicionalno mediteransko graditeljstvo, koje je najdosljednije primijenio na vili Kloss.

J. Malvić