Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Hirc, Dragutin, prirodoslovac, geograf, publicist, putopisac (Zagreb, 16.IV.1853 – Zagreb, 2.V.1921). Završivši učiteljsku školu u Zagrebu, službovao je u Lukovdolu, Sisku, Bakru, Lepoglavi (učitelj u kaznionici), Osijeku i Zagrebu. God. 1892. studirao je zoologiju i botaniku u Grazu, potom se na Zagrebačkom sveučilištu specijalizirao u botanici. Bio je pristavom Sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 1901. te gl. učiteljem muške učiteljske škole i botaničarem u Botaničko-fiziologijskom zavodu Sveučilišta u Zagrebu 1908–18. Prikupljao je nar. pjesme (oko 20000 stihova), jezično blago (oko 6000 jedinica za Rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika JAZU) te zoološko i botaničko nar. nazivlje. Knjiž. prikazima, putopisima, planinarskim i publicističkim člancima i dr. surađivao u većini tadanjih hrv. dnevnika i knjiž. časopisa. Znanstvene je radove ugl. objavljivao u časopisima Zbornik za narodni život i običaje, Rad JAZU, Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Österreichische botanische Zeitschrift, Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft i dr. Bio je urednikom Hrvatskoga planinara. Ponajviše se bavio istraživanjima hrv. biljnoga pokrova te mu je gl. djelo nedovršena Revizija hrvatske flore (Rad JAZU, 1903–12). Posebno je istraživao biljni pokrov istar. i kvarnerskoga krša. U Florističkim izučavanjima u istočnim krajevima Istre, I. – Kastav i Kastaviština, i II. – Učka gora i njena okolina (Rad JAZU, 1914., 204 i 1915., 210) objavio je rezultate svojih istraživanja raspoređene prema nalazištima i staništu, s popisom više stotina biljnih vrsta obilježenih lat., iznimno i domaćim imenom, zatim rezultate rada prethodnih istraživača tih krajeva (J. Freyna, M. Tommasinija, B. Biasoletta i dr.) te podatke o zemlj. i klimatskim prilikama, geološkoj podlozi i dr. Prikupio je vrijedan herbarij (oko 30000 primjeraka), uklopljen u Hrvatski herbarij Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Istraživao je mekušce istar. i kvarnerskoga krša i objavio raspravu Die Mollusken-Fauna des liburnischen Karstes (1880). Na istraživačkim putovanjima vodio je dnevnik. Objavljivao je putopise pisane u zanosnu slogu i s vrijednim podatcima: Hrvatsko primorje (1891., ilustrirao V. Anderle), u kojem je od istar. krajeva opisao Ćićariju, Učku, Kastav, Volosko, Veprinac, Opatiju, Iku, Lovran, Mošćeničku Dragu, Mošćenice, Brseč; zatim Lijepa naša domovina, I–II (1891–93); Gorski kotar (1898) i dr.

LIT.: K. Pavečić-Paić, Život i rad Dragutina Hirca, Zbornik za povijest školstva i prosvjete, 1981, 14; Hrvatska planinarska književnost, Zagreb 1994; Spomenica PMF-a, 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996., Zagreb 1996.

I. Šugar


Dragutin  HIRC