Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

hospital (srednjovj. lat. hospitale aedificium: gostoljubivo zdanje), srednjovj. ustanova za smještaj bolesnika, ranjenika, bogalja, putnika, siromaha i hodočasnika. Hospitale su obično podizali redovnici već od VI. st., ali najviše u doba križarskih ratova. Na području Hrvatske prvi javni hospital utemeljen je oko 550. u Zadru, pa u Puli (XII–XIII.st.), Poreču (hospital sv. Blaža izgrađen u XIII.st.) i na Rabu (1312), u Dubrovniku (1347), na Lošinju, Korčuli, Hvaru, Trogiru, Splitu i Šibeniku (1403), Rijeci (1441), Rovinju (1475), Zagrebu (XV.st.). U Puli su vitezovi → templari u XII–XIII.st. uz izvor vode izvan grada (Fons Nymphaea) podigli hospital o kojemu su se brinuli sve do ukinuća njihova reda 1312 (za pape Klementa V.). Hospital i druge templarske posjede preuzeli su potom vitezovi → ivanovci (hospitalci).

LIT.: V. Paić, Razvoj zdravstva u staroj Puli, Zbornik zdravstva u Puli, Pula 1967; P. Kos, Pula. Pregled života i rada Podružnice, Zbor liječnika Hrvatske, Zagreb 1974; I. Rudelić, Povijest medicine u južnoj Istri, Pula 1977.

I. Rudelić