Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre (HDLU Istre), udruga profesionalnih lik. umjetnika, osnovana 1987. u Puli kao Društvo likovnih umjetnika Pule (DLUP). Prvi predsjednik bio je Martin Bizjak. Današnji naziv dobiva 1992. Okuplja 136 članova iz cijele Istre. Članstvo nije uvjetovano lik. naobrazbom, premda je većina članova završila lik. akademije ili druge visoke škole za lik. izobrazbu. HDLU Istre od svojih se početaka bavilo izlagačkom djelatnošću te priređivanjem lik. manifestacija, izdavanjem graf. mapa i dr. Od 1998. u okviru Društva djeluje Gradska galerija Fonticus u Grožnjanu (voditelj programa je Eugen Vodopivec Borkovsky), a izlagačkom djelatnošću širi se po Istri. U Puli se Društvo za izlaganje koristilo svim raspoloživim izložbenim prostorima, a 1989. dobilo je od Grada prostor u Kandlerovoj ul. te 2001. prostore u Istarskoj ul., koje je zajedno s drugim udrugama (Istarski ogranak DHK, Društvo arhitekata Istre) preuredilo u Multimedijalni centar LUKA (likovni umjetnici, književnici, arhitekti). HDLU Istre organiziralo je višegodišnju lik. manifestaciju na puljskim usponima – Škalini (1986–90), problemske izložbe Memento (1995) i Iskorak (1999), godišnje revijalne i selektirane izložbe, međunar. bijenalnu izložbu Multimeridijan (2002., 2004), te donacije lik. djela neprofitnim ustanovama. Surađuje s mnogobrojnim poznatim lik. kritičarima (Berislav Valušek, Nataša Šegota-Lah, Mladen Lučić, Darko Glavan, Zvonko Maković, Nives Marvin, Gorka Ostojić-Cvajner, Oto Širec i dr.). Predsjednici su bili Eros Čakić (1992–96), Vinko Šaina (1996–99), Marina Orlić (1999–2002) te Davor Kliman (od 2002).

R. Pauletta


HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA ISTRE, Multimedijalni centar LUKA u Puli