Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Huni, nomadski narod mongolskoga podrijetla. Poč. druge pol. IV. st. prodiru u Europu, okupljaju oko sebe mnoga germ. i dr. plemena te uzrokuju seobe naroda koji su bježali pred njima. Privremeno su se na poč. V. st. nastanili u Panoniji i zasnovali savez plemena pod svojom hegemonijom. Atilinim dolaskom na vlast započeo je drugi val hunskih napada i pustošenja područja Rimskoga Carstva, koje nije moglo pružiti učinkovit otpor brzim prodorima hunske lake konjice. Nakon što su 451. zaustavljeni u Galiji, opustošili su sljedeće godine Italiju, no nakon Atiline iznenadne smrti 453. hunska se država raspada i H. nestaju kao etnička skupina. Hunska je provala imala dalekosežne posljedice: otvoren je put kasnijim provalama tursko-mongolskih nomada, prekinuto je širenje Germana u ist. Europu, koji su stoga prešli na područje Rimskoga Carstva i naposljetku ga srušili, Slaveni su se počeli kretati prema rim. granicama, a Zapadno Rimsko Carstvo nije moglo obnoviti svoje snage i ubrzo je izgubilo kontrolu nad Hispanijom, zap. Sredozemljem i većim dijelom Galije.

M. Levak