Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Idea Italiana, L’, tjedne novine koje su izlazile u Rovinju od 3.X.1896. do 9.VIII.1914. Pokretač i gl. urednik bio im je Giuseppe Bartoli, a promicale su ideje iredentizma i tal. liberalno-nacionalnog pokreta, tj. ideje najvažnije talijanske polit. stranke Partito liberalnazionale. Bile su jedne od najistaknutijih novina prije I. svj. rata. U tadašnjoj zamršenoj situaciji, koju je označavalo pogoršavanje društvenih, nac. i izbornih sukoba, od početaka su bile ustrajne u protuvladinom i antiklerikalnom programu. Vodile su nekoliko oštrih polemika s hrvatskim polit. snagama i socijalist. pokretom.

LIT.: S. Cella, Giornalismo e stampa periodica in Istria, AMSI, 1956, 4; L. Giuricin, La stampa periodica in Istria (dalle origini ai giorni nostri), Pazinski memorijal, 1970, 2; M. Bogneri, La stampa periodica italiana in Istria (1807–1947), Trieste 1986; M. Bogneri, M. Budicin, La tipografia Coana e la stampa periodica, u: Rovigno d’Istria, Trieste 1997.

M. Budicin