Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Indipendente, L’, političko-kulturni list koji je izlazio u Trstu od 1877. do 1922. kao dnevnik, potom do 1923. dva puta tjedno. Bio je glasilo tršćanskoga iredentizma, nastavivši predaju časopisa Il Nuovo Tergesteo (koji je izlazio 1876–77). Svjetska je zbivanja analizirao s iredentističkoga stajališta, te je oskudno izvješćivao o događajima u Austro-Ugarskoj. Među tršćanskim novinama bio je najviše plijenjen (1016 puta), a protiv njegovih urednika vodilo se nekoliko sudskih postupaka. Prvi urednik bio je Enrico Piccoli, prvi ravnatelj Enrico Matcovich (garibaldinac rodom iz Dalmacije), naslijedili su ih G. Caprin i Enrico Jurettig (zbog polit. djelovanja i zatvaran) i dr., među kojima 1883. i Riccardo Zampieri. Novine su 1881. počele prenositi i vijesti iz Istre (rubrika Notiziario istriano). Uredništvo je imalo neugodnosti s vlastima kada se obilježavala 500. obljetnica Trsta pod Habsburgovcima. List je okupljao i poticao mlade pisce (Silvio Pellico, Attilio Tamaro, Mario Nordio i dr.). U kult. rubrici surađivali su Italo Svevo, Gian Giacomo Manzutto, Alberto Boccardi, G. Caprin i Cesare Rossi.

LIT.: B. Coceani, Un giornale contro un impero, Trieste 1932; C. Pagnini, I giornali di Trieste dalle origini al 1959, Milano 1959; S. Monti Orel, I giornali triestini dal 1863 al 1902, Trieste 1976.

Lj. Vrabec