Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kamber, Sergije, arhitekt (Kaštel Stari, 27.VII.1927 – Rijeka, 15.I.1996). Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1955. Na području Istre i Kvarnera realizirao je više projekata, od kojih su najvažniji: rekonstrukcije poštanskih zgrada u Istri (1963–70), preuređenje glavne pošte u Rijeci (1969), Narodni dom u Buzetu (1970), odmaralište INA-e na Učki (1978), te stambeno-poslovna zgrada u Buzetu (1965).

B. Nefat