Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

karatada (mlet. car[r]atada), obveza posjednika volova da zapregom sudjeluju u prijevozu hrastovih trupaca namijenjenih mlet. arsenalu od šume gdje su posječeni do ukrcavališta na obali, koje se nazivalo karigador (caregador). Nije se odnosila na svjetovne i crkv. feudalce, samostalne seoske župane, građane, nobile i sve tzv. nove doseljenike. U suvremenim izvorima nazvana »najtežim teretom«, opterećivala je siromašne seljačke slojeve, a smanjivanjem broja volova još im je više otežala položaj.

LIT.: D. Klen, Mletačka eksploatacija istarskih šuma i obavezan prijevoz drva do luke kao specifičan državni porez u Istri od 15. do kraja 18. stoljeća, Problemi sjevernog Jadrana, 1963, 1.

S. Bertoša