Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Katoličko izobrazbeno društvo Tinjan, laička udruga osnovana u Tinjanu 1912. kao dio mreže kat. društava koja su djelovala unutar Hrvatskoga katoličkoga pokreta u Istri. Svrha takvih društava bila je obrana katol. načela pred prodorom ateističkih ideja što su ih u seoske sredine unosile prve školovane osobe zahvaćene idejama liberalizma i socijalizma, borba za soc. pravdu, pravednije društvo utemeljeno na kršć. vrijednostima. Sredstvo obrane bilo je prosvjećivanje puka i širenje izobrazbe u duhu kat. nauka, promicanje kršć. načela u javnom životu i dr. Prvim je predsjednikom društva bio mjesni župnik Josip Križman, a članovima Odbora kao organa upravljanja Feliks Prelac, Josip Šuran, Antun Baf, koji su pokušali povezati vjerski i nacionalno-preporodni rad. No, osim kratke vijesti o osnivačkoj skupštini društva, u izvorima više nema podataka o njegovu djelovanju. U Istri je isto takvo društvo organizirano još jedino u Ježenju.

S. Trogrlić