Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

katun (balkanizam, vjerojatno rum. podrijetla, cătun: zaselak), u nekim krajevima Balkana povremeno pastirsko naselje, obično na planinskim pašnjacima, u kojem pastiri borave ponajviše ljeti, u vrijeme ispaše. Katuni se spominju npr. u dubrovačkim lat. ispravama već od XIII. st., a od 1300. spominju se kao pokretna naselja pastira, pretežno Vlaha i Albanaca, koja su uređena drugačije od ratarskih sela. Tim su se imenom nazivale i uređene seoske općine u starim hrv. župama, ponajviše u Poljicima. Na čelu katuna bio je glavar sela katunar, koji je imao upravne i sudbene ovlasti. U Istri se mnoga mjesta u koja su se naselili došljaci potkraj sr. vijeka i na poč. novoga vijeka zovu Katun (npr. kraj Boljuna, Baderne, Grdoga Sela, Kožljaka, Lindara, Trviža) ili Katunari (kraj Brtonigle).

J. Marković