Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

knez, naziv za upravitelje, često i samostalne vladare pojedinih teritorijalnih cjelina. Ranosrednjovjekovni naslovi dux, comes i princeps u modernoj su se hrv. historiografiji najčešće prevodili pojmom knez, dok je istodobno za istar. franačkog upravitelja s naslovom dux (npr. za Ivana na Rižanskom saboru) redovito korišten pojam vojvoda. Prvi je spomen naziva knez na hrv. jeziku zabilježen na Bašćanskoj ploči. U kasnom srednjem vijeku naslov kneza u Istri nose čelni ljudi komunalnih zajednica, a u austr. dijelu Istre velikaši sa statusom grofa (lat. comes perpetuus). Stoga vlastelinstvo knezova Goričkih u Istri i nosi naziv → Pazinske knežije. U idućim se stoljećima naslov kneza širi na ljude raznih položaja u feudalnoj upravi.

LIT.: V. Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik, Zagreb 1975.

I. Jurković