Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Adamović, Lujo, botaničar (Rovinj, 27.VII.1864 – Dubrovnik, 19.VII.1935). U rodnom je gradu živio prvih pet godina, dok mu je otac, pedagog Vicko A., ondje bio učitelj. Školovanje je nastavio u Dubrovniku, u Beču je studirao medicinu, u Beogradu prirodne znanosti, a doktorirao je 1898. u Berlinu. Potom je znanstveno djelovao u Beogradu, a 1905. otišao je na bečko sveučilište. Za dopisnoga člana JAZU izabran je 1907. U Beograd se vratio 1915. te je tri godine drugi put bio ravnateljem Botaničkoga vrta. Poslije otpuštanja vratio se u Dubrovnik. Radi botaničkih je istraživanja proputovao Balkanski i Apeninski poluotok te sr. Europu. Objavljivao je u mnogim znan. časopisima, uživao međunar. ugled i bio jedan od istaknutijih istraživača biljnoga svijeta. Glavna su mu djela: Die vegetationsverhältnisse der Balkanländer (1909), Die Pflanzenwelt Dalmatiens (1911), Führer durch die Natur der nördlichen Adria (1915), Die Pflanzenwelt der Adrialänder (1929), Die Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens (1933).

LIT.: I. Šugar, Lujo Adamović – veličina i tragika jedne ličnosti: povodom 130. obljetnice rođenja, Državnost, 1999, 1.

I. Duda