Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kopinič, Josip, političar i gospodarstvenik (Radoviči kraj Metlike, Slovenija, 18.II.1911 – Pula, 24. V. 1997). U KPJ od 1932. Diplomirao je ekonomiju u Moskvi, 1932–34. školovao se na Komunističkom sveučilištu narodnih manjina Zapada. Sudjelovao je u Španjolskome građanskom ratu kao izaslanik J. Staljina. Bio je predstavnik Komunističke internacionale za Balkan. U tijeku II.svj. rata djelovao je 1941–43. u okupiranome Zagrebu, potom se pridružio slov. partizanima. Poslije rata bio je članom CK KPJ te radio u Ministarstvu vanjskih poslova FNRJ (1947–48. trg. ataše u Turskoj) i (do 1950) u Ministarstvu saobraćaja FNRJ. Zatim je prešao u gospodarstvo: 1951. bio je ravnateljem Brodosplita, 1952. poduzeća »I. Marinković« u Splitu, 1952–64. Brodogradilišta Uljanik u Puli. Zaslužan je za brzi razvoj i modernizaciju proizvodnje Uljanika u vrlo teškim uvjetima; uveo je tehnološke novine u gradnju većih brodova potpuno zavarene konstrukcije; unatoč velikim otporima uspio je osnovati Uljanikovu tvornicu brodskih sporohodnih dizelskih motora i tvornicu brodske elektroopreme te ugovoriti gradnju 40 trampera za SSSR. Potom postavljen za upravitelja Jadranbroda, udruge jugoslavenske brodograđevne industrije, te Litostroja u Ljubljani.

R.