Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kraljevci, austrijski podanici u vrijeme austrijsko-mlet. političke podjele Istre i otud proizašla posebna subetnička skupina. U mlet. se dokumentima stanovnici Pazinske knežije kao austr. posjeda nazivaju Arciducali. Austrijsko-mlet. podjela, koja je dovela do dugotrajnih neprijateljstava Kraljevaca i → Benečana (mletačkih podanika), utjecala je i na nastanak subetnija Kraljevaca (često u obliku Krajevci) na području Lupoglava, odnosno Kašćerge, uz nekadašnju sjevernu mletačko-austr. granicu. Njihov se identitet izgrađuje poglavito kroz interakciju sa susjednim → Bazgonima, odnosno → Bezjacima.

LIT.: M. Bertoša, Jedna zemlja, jedan rat. Istra 1615–18, Pula 1986; S. Blagonić, Krajevci i Bazgoni: ‘mi i oni’ na Lupoglavštini i Roštini, Zbornik Općine Lupoglav ’99, Lupoglav 1999.

S. Blagonić