Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kranjci, zaselak kraj Labina. Oko jedan kilometar od sela, usamljena usred nekadašnjih polja i vinograda, nalazi se mala crkva sv. Flora. To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom upisanom u ravni zid na začelju; na pročelju je romanički portal. Crkva je vjerojatno izgrađena u razdoblju XII–XIII.st. Posebnost crkve njezin je kameni namještaj: dvije velike kamene ploče, izvorno stranice sarkofaga, postavljene su ispred svetišta kao oltarna ograda (plitki reljefi motiva pojednostavljene mreže i romboida), menza oltara ima isklesan križ, a slični motivi ponavljaju se na prozorskoj tranzeni. Prema Fučićevu mišljenju, riječ je o retardiranom derivatu predromaničkog ornamenta, ali je vjerojatnije da namještaj potječe iz neke nepoznate ranokršć. crkve (VI–VII.st.).

LIT.: B. Fučić, Izvještaj s puta po Istri, Ljetopis JAZU, 1957, 57.

I. Matejčić