Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kras, zemljopisni naziv za područje karbonatnoga reljefa sjevernog dijela Istre (Bujski kras, Buzetski kras, Slovenski kras). Specifičnosti → krša na prostoru sjev. dijela istar. poluotoka jesu: postojanje prostranoga paleogenskoga bazena s naslagama fliša, postojanje tektonskoga prodora naslaga kredne starosti između Savudrije i Buzeta i ljuskave strukture izdignutog dijela Ćićarije. Ondje se pružaju suhe doline između Brkina i Ćićarije koje su oblikovane tijekom postojanja površinske hidrografske mreže u pliocenu. Manja zatvorena »slijepa polja u kršu«, nastala su kao rezultat navlačne tektonike i pojave ljuskavih vapnenačkih struktura sjev. dijela masiva Ćićarije. Krški izvori na podnožju tih struktura vezani su uz postojanje dubokih poprečnih rasjeda uz koje se iz okršenog podzemlja dreniraju vode što se prikupljaju s prostranoga flišnoga područja i karbonatnih ljuskavih struktura.

S. Božičević