Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Krbune, naselje u sr. Istri (45°14′N; 14°05′E; 180m nad. vis.); 52 st. (2001); općina Pićan. Naselje se smjestilo na lokalnoj cesti. Nakon II. svj. rata stanovništvo se uglavnom zapošljavalo u obližnjim rudnicima i tvornicama (→ Potpićan, → Tupljak). K. se prvi put spominju 1325. U prošlosti su pripadale pićanskoj biskupiji, a svećenici su često obnašali dužnost generalnih vikara pićanskih biskupa. Župna crkva sv. Ivana Krstitelja izgrađena je 1694. na mjestu starije iz XV. st., a ponovno je obnovljena i proširena 1906. U crkvi se na gl. oltaru nalazi slika sv. Ivana Krstitelja. Iz najstarije faze crkve potječu ostatci fresaka i glagoljski grafiti, koji danas nisu vidljivi. Na groblju se nalazi crkva sv. Martina s mramornim oltarom i kamenim kipom sv. Martina iz 1739; obnovljena je 1987.

LIT.: M. Milevoj, Od crkve do crkve, Labin 1994.

V. Kos