Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Krstić, Ivan, pravnik i političar (Arbanasi kraj Zadra, ?1869 – Rijeka, 1906). Nakon završetka Pravnog fakulteta u Zagrebu živio je u Rijeci te potom u Matuljima, gdje je uz financ. pomoć tal. liberala razvio živu polit. djelatnost. Tijekom desetogodišnjeg djelovanja u Istri nastojao je među hrvatskim seoskim stanovništvom na Kastavštini i u općini Veprinac afirmirati istrijanstvo kao poseban nac. identitet. Pokrenuo je list → Prava naša sloga, kojim je nastojao afirmirati tzv. Istrijanski pokret. Suočeni s neznatnim rezultatima njegova pokreta i nesavjesnim trošenjem pružene pomoći, tal. su mu liberali jedno vrijeme uskraćivali potporu, pa se K. tada priklonio socijalistima i od njih preuzeo borbeni nastup protiv Crkve i vjere. Potom se ponovo vratio svojim prvim polit. mentorima – tal. liberalima. Svoj život i polit. djelovanje u Istri, obilježeno skandalima, financ. malverzacijama i sudskim procesima, K. je okončao tragično, u riječkoj bolnici za duševne bolesnike.

S. Trogrlić