Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kršikla, naselje sjeverno od Pazina na uzvisini s jugoist. strane jezera Butoniga (45°18′N; 13°57′E; 200 m nadm. vis.); 54 st. (2001), grad Pazin. Malobrojni stanovnici bave se tradicijskim poljodjelstvom i stočarstvom. Područje je bilo nastanjeno već u antičko doba, o čemu svjedoče očuvani epigrafski spomenici. U pov. izvorima prvi se put spominje u XI. st., kada dolazi pod vlast akvilejskih patrijarha. U XIII. st. dio je Pazinske knežije, a 1374. prelazi u ruke austr. vojvodstva, dio čijega područja čini do 1918. Na seoskom groblju nalazi se crkva sv. Kuzme i Damjana (jednobrodna s pravokutnom apsidom), izgrađena 1868. na mjestu starije. U zid sakristije uzidana je nadgrobna ploča s uklesanim glagoljskim natpisom iz god. 1572. Južno od crkve je samostojeći zvonik. Među crkv. opremom izdvajaju se ophodni križ iz 1666., te unikatni primjerci misnoga ruha iz XVII. st.

LIT.: B. Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982; M. Bartolić, I. Grah (priređivači), Crkva u Istri, osobe, mjesta i drugi podaci Porečke i Pulske biskupije, Pazin 1999.

M. Barada