Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kuret, Milan, pjesnik, svećenik (Šmarje, 27.I.1890 – Podbrdo, 5.I.1964). Gimnaziju je završio u Pazinu, te počeo studij prava u Pragu, ali je završio bogosloviju u Gorici (1914). Bio je kapelanom u Dolini, zatim župnikom u Koštaboni i Kortama. U listopadu 1920. emigrirao je u Kraljevinu SHS, a do umirovljenja 1929. bio je župnim vikarom u Vatovljama (Brkini). Prve je pjesme objavio u časopisu Dom in svet (Lastni portret, 1913). U zbirci pjesama Jeklena maska (1918), nazire se pesimistično raspoloženje, osjećaji tjeskobe (ciklus Sfinga življenja) povezani s tematikom rata (ciklus Martov bič), soc. bijede u Istri (pjesma Lakota). U proširenom izdanju zbirke (1932) uvodi jezične eksperimente, koje obrazlaže u opsežnom uvodu.

J. Čebron