Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Labinski atelieri, neformalna skupina pretežito akademski obrazovanih umjetnika koji su rodom ili boravištem bili vezani uz Labin. Prva izložba skupine zbila se u galerijskom prostoru Narodnoga muzeja Labin 28.IV.1968., kada su izlagali slikari Quintino Bassani, Emil Bobanović Ćolić, Josip Diminić, Jasna Maretić Diminić, Eugen Kokot, Vera Kos Paliska, Karlo Paliska, grafičar Renato Percan i kipar Mate Čvrljak. Naknadno su se skupini priključili: Branimir Baković, Zdravko Milić, Orlando Mohorović, Nada Pavlović Bađura, Vinko Šaina, Flaviano Škopac i Ljerka Žingerlin, a počasni član bio je i Raoul Goldoni. Posljednji zajednički nastup imali su 1982. u Idriji. Narodni muzej Labin skrbio je o skupini, organizirao njihove godišnje izložbe u Labinu, ali i izvan Istre i domovine. O skupini su pisali povjesničari umjetnosti Vanda Ekl, Tullio Vorano, Gorka Ostojić Cvajner i dr. L. a. dali su snažan poticaj razvoju likovne djelatnosti u Labinu, osposobljavanjem radnih prostora (atelijera) pridonijeli su i revitalizaciji starogradske jezgre, a idejni su začetnik Mediteranskoga kiparskoga simpozija. Djelatnost skupine nastavljena je potkraj 1980-ih i na poč. 1990-ih sporadičnim nastupima Labinskoga likovnoga kruga u zemlji i inozemstvu, a osim navedenih umjetnika javili su se i novi: Berislav Bađura, Milenko Dundara, Krešimir Farkaš, Sanja Švrljuga Milić i Branko Mohorović Ticić. U najnovije doba ta skupina umjetnika uz sudjelovanje najmlađeg naraštaja (Anessa Alagić Negri, Alida Blašković Vale, Tea Bičić, Goran Čvrljak, Mirta Diminić, Alen Floričić, Tamara Jan, Adalgisa Narcisa Kiršić, Beti Kranjčević, Ester Milošević, Luka Sinković, Davorka Vadanjel, Ivona Verbanac, Liliana Vlačić) redovito nastupa na godišnjoj revijalnoj smotri Labinski uzlet likovnosti.

T. Vorano