Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Labor, gomilasto selo u juž. dijelu Koparskih brda, u općini Kopar (45°29′N; 13°47 E; nadm. vis. 329m); 36st. (2002). Leži na istaknutom grebenu između Rokave i Dragonje, 2,2km jugozapadno od → Boršta. U selu je crkva sv. Martina (spominje se 1579), koja pripada župi Truške. Istočno od njega pod Kortinom napušteni je zaselak Jurinčiči (Hrpeljci). Na Dragonji prema Škrlinama nalaze se napuštene mlinice. Selo L. je XV–XVII.st. bilo feud koparskih obitelji Verzi, potom Vida, Bratti, Tarsia, Gravisi i naposlijetku Gavardo. Naglo je napušteno (237st. 1900) nakon II.svj rata, kad su se mnogi stanovnici iselili u Trst, a drugi zaposlili u Kopru. Kraj sela razvio se veći vinograd poljop. kombinata, dok su druge obradive površine zarasle.

R.