Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Lama (akr. od La[ki] ma[terijali]), tvornica okova za namještaj sa sjedištem u Dekanima. Osnovana je 1953., kad je manja skupina radnika počela izrađivati brave i lokote. Nakon 1967. specijalizirala se za okove za namještaj (odmične spone, brave, spojni i dekorativni okovi). Također proizvodi posebne alate i montažne sustave. Više od 80% proizvodnje izvozi se u oko 50 država diljem svijeta. Na poč. 1990-ih imala je 820 zaposlenih, većim dijelom s područja Koparštine, a u 2004. zapošljava ih nešto više od 400.

I. Jurinčič