Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

lapor, siva ili žućkasta sitnozrnata sedimentna stijena, ugl. iz glinastih tvari, povezanih kalcijevim karbonatom, odn. kalcitom (35 do 65%). Građen je od glinenih minerala: kaolinita, montmorijonita, ilita, te rjeđe (metamorfoziranih vapnenaca) dolomita (dolomitni lapor). S pješčenjakom tvori → fliš. Često sadržava i primjese pijeska i sadre. Nastajao je u jezerskom i morskom okolišu iz glinastoga taloga uz istodobno odvajanje kalcijeva karbonata. Matičnu laporastu osnovu Bržanije na više mjesta pokriva do 3 m debeo sloj vapnenastoga šljunka, na kojem se razvio debeli sloj ilovače s vapnenastim otpatcima. Na rijekama Rižani, Badaševici i Dragonji nalaze se predjeli lapora na flišnoj akumulaciji (glina i mulj). L. je važna sirovina za dobivanje cementa. (→ cementni lapor)

N. Režek Donev