Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

liburna (lat. liburna), vrsta ratnoga broda u starome vijeku. Ime je dobio po Liburnima, jer su po uzoru na njihove brodove Rimljani gradili posebnu vrstu malih, brzih i okretnih brodica, kojima su se koristili kao pomoćnim brodovljem. O tome izvještava kasnorimski vojni pisac Flavije Vegecije (IV–V. st.) u raspravi o voj. vještini, taktici, opsjedanju i vođenju pomorskoga rata (Epitoma rei militaris). Po njemu, liburne su imale odlučujuću ulogu u bitki kraj Akcija 31. pr. Kr., u kojoj je Oktavijan porazio Kleopatru i Marka Antonija. Za kostur liburna koristilo se drvo čempresa, bora, tise, jele i smreke, a čavli su bili brončani. Rimljani su zacijelo usavršili tehnologiju gradnje, zadržavajući osnovni oblik liburnskoga broda.

LIT.: M. Kozličić, Hrvatsko brodovlje, Split 1993.

R. Matijašić