Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Limska gradina (Gradina iznad Lima, tal. Cul di Leme), prapovijesni arheol. lokalitet, između sela Krunčići i Jural. Nalazi se na sjev. rubu platoa, na 158m nadm. vis., nad krajem Limskoga kanala. Srednjoneolitički do ranobrončanodobni kult. slojevi (danilska, hvarska, nakovanska, brijunska kultura) istraživani su 1976. i 1982. na jugoist. rubu potonjega utvrđenoga gradinskoga naselja, na stijenama nad Limom. Utvrđeno gradinsko naselje, s juž. i zap. strane prirodno je zaštićeno okomitim stijenama, a gl. su suhozidane zidine štitile prilaz sa sjev. i ist. strane. Unutar naselja, uz unutrašnje lice bedema, istražena je 1960–67. željeznodobna nekropola (J. Mladin): 74 žarna groba zidovima su podijeljena u skupine, a pojedini su grobovi sadržavali po više ukopa. Grobne žare (keramičke posude oblika šalice s visokom ručkom ili trbušasta vrča), s prilozima ili bez njih, bile su smještene u konstrukcije oblika škrinje sastavljene kamenim pločama, samo okružene kamenjem ili jednostavno položene u zemlju. Grobni nalazi potječu iz razdoblja od XI. do VIII.st.pr.Kr. Mnogobrojni pojedinačni nalazi dokazuju nastanjenost do rim. doba.

LIT.: B. Baćić, Limska gradina (Istra) – neolitski lokalitet, Arheološki pregled, 1969, 11; J. Mladin, Halštatska nekropola na Gradini iznad Limskog kanala, Jadranski zbornik, 1966–69, 7; K. Mihovilić, Nekropola Gradine iznad Limskog kanala, Histria archaeologica, 1972, 3.

K. Mihovilić