Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Lupetina, Baldo, protestantski pisac (Labin, 1502 – Venecija, 1556). U rodnome gradu stupio je u franjevački red i bio zaređen za svećenika. God. 1535. odlazi u Veneciji u samostan San Francesco della Vigna, gdje je bio gvardijan, a potom i provincijal venecijanske franjevačke provincije. Na poziv grad. senata nekoliko je godina u Cresu držao korizmene propovijedi. Subrat ga je u inkviziciji optužio, da u propovijedima iznosi protestansko učenje, tj. da u svojim propovijedima niječe slobodnu volju, podupire učenje o predestinaciji, beskorisnosti dobrih djela, niječe postojanje čistilišta, vrijednost sv. mise i sakramentalnog oprosta. Uhićen je 1542. i u Veneciji 1543. osuđen na doživotnu robiju. U tom se procesu i sam Martin Luther zanimao za njega. Kako je i u zatvoru nastavio sa svjedočenjem protestantizma, u ponovljenom je procesu 1547. osuđen na smrt odsijecanjem glave na Trgu sv. Marka. Duždevim zauzimanjem kazna mu je preinačena u doživotnu tamnicu. Kad ga ni ta osuda nije primirila u njegovu gorljivu i javnu zauzimanju za reformaciju, 1555. podvrgnut je trećem sudskom procesu. Na kraju procesa 1556. osuđen je na smrt. U kapelici sv. Teodora, koja se nalazi unutar bazilike sv. Marka, priveden je u laički stalež i predan svjetovnim vlastima, koje su ga ugušile u venecijanskim lagunama. Iz očuvanih odgovora na pitanja crkv. suda pod naslovom Articuli vjere vidi se njegova spremnost da za svoje uvjerenje podnese ne samo zatvorsku kaznu, nego i smrt. Kao neustrašiv reformator snažno je utjecao na obrazovanje i životno usmjerenje svojega nećaka → M. Vlačića Ilirika.

LIT.: F. Bučar, Reformacija među Hrvatima po Istri, Zagreb 1918; N. Đurić, Europska reformacija i Istra, Pula 2000.

S. Trogrlić