Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Macić, Filip, ministerijal gospode Kožljaka (druga pol. XIV. st.). U Istarskom razvodu spomenut je kao osoba koja je usmjeravala tijek samoga razvođenja, te kao posrednik u raspravama sudionika tih razgraničenja (gospoda, samostani, komuni). Jedan je od rijetkih posvjedočenih pripadnika četrnaestostoljetnoga plemstva potekla na tlu Istre iz hrv. etničke zajednice (macić: dijete rođeno u košuljici). U izvorima se redovito spominje od 1363., a kao pokojni naveden je 4. XI. 1395., kada je njegov sin Erman sudjelovao u razvodu Mošćenica i Kožljaka. Erman je bio i osnivač pavlinskoga samostana na Jezeru (Čepićkom).

LIT.: J. Bratulić, Istarski razvod, Pula 1992; M. Kos, Studija o Istarskom razvodu, Rad JAZU, 240, Zagreb 1931.

I. Jurković