Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Mačkovlje (tal. Caresana), zatvoreno naselje na cesti Žavlje–Socerb (45°35′N; 13°50′E; 100 m nadm. vis.); 255st. (2001), općina Dolina. Leži na južnim obroncima flišnoga Dolinskoga hriba, koji se od Socerba prema zapadu polagano spušta k Miljskom zaljevu, a prema jugu u Osapsku dolinu s rijekom. Selo se prvi put spominje 1334., a 1615. razorili su ga uskoci. Nakon toga dijelila ga je granica između Austrije i Mletačke Republike. Selo je 2.X.1943. spalila njemačka vojska. Stanovnici su danas većinom zaposleni u Miljama i Trstu, a poljodjelstvo je dopunska djelatnost. Mačkovljama gravitira i zaselak Križpot – Crociata di Prebenico (68st., 2001), na samom pograničnom prijelazu.

M. Požeš, R.