Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

magister militum (lat.: vojnički predstojnik, zapovjednik vojske), naslov biz. upravitelja u Istri od VI. st. do druge pol. VIII. st. U kasnom Rimskom Carstvu vrhovni zapovjednik kopnenih snaga (po jedan za svaku polovicu Carstva). U ranobiz. doba naslov su nosili zapovjednici vojske u pokrajinama koji su, u skladu s postupnom militarizacijom drž. uprave, s vremenom preuzeli i civilnu upravu (osobito u rubnim pokrajinama). Tako je i Istra sve do pada pod Franke imala svoga magistra milituma (koji je vjerojatno stolovao u Puli), podređenoga ravenskom egzarhu, a nakon propasti → Ravenskoga egzarhata izravno caru.

M. Levak