Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Maier, Bruno, povjesničar književnosti (Kopar, 1.XII.1922 – Trst, 27.XII.2001). Bio je redoviti profesor tal. jezika i književnosti na Pedagoškome fakultetu (Facoltà di Magistero) Sveučilišta u Trstu, te 1983–98. predsjednik Narodnoga sveučilišta u Trstu (Università Popolare di Trieste). Kao knjiž. kritičar i povjesničar bavio se autorima, razdobljima, oblicima i problemima povijesti talijanske, istar. i tršćanske književnosti. Tal. istarsko-kvarnerskoj književnosti posvetio je velik dio esejističkoga rada, te knjigu La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento (1996), kojom je istarsko-kvarnersko talijansko knjiž. stvaralaštvo uveo u tal. književnost, pokušavajući ga razumjeti, potaknuti i popularizirati te je smatran najizrazitijim knjiž. kritičarom talijanske istarsko-kvarnerske književnosti. Bio je pokretač i promicatelj Natječaja za umjetnost i kulturu → Istria Nobilissima, a uređivao je sveske Antologije, koji od 1968. izlaze svake godine i u kojima se objavljuju nagrađena djela. Za idealiziranu romansiranu autobiografiju L’assente (1994) dobio je nagradu Latisana, a 1998. na hrvatski ju je prevela Michaela Vekarić.

E. Deghenghi Olujić