Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Malez, Mirko, paleontolog i speleolog (Ivanec kraj Varaždina, 5.XI.1924 – Zagreb, 23.VIII.1990). Maturirao je 1948. u varaždinskoj gimnaziji, a na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu 1953. diplomirao studij geoznanosti te 1963. doktorirao. Iste se godine zaposlio kao asistent u kabinetu akademika Marijana Salopeka u Geološko-paleontološkoj zbirci i laboratoriju za krš JAZU, danas Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara. Od 1978. do umirovljenja 1990. bio na čelu Istraživačkoga centra JAZU. Dopisnim članom JAZU postao je 1968., redovitim 1979., a 1989. izabran je za dopisnoga člana Austrijske akademije znanosti. Uz istraživački rad bio je gl. urednik svih izdanja Razreda za prirodne znanosti Akademije, član mnogih uredničkih savjeta časopisa te član međuakademskih odbora. Bio je i predavač na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu. Za uspjehe u znan. radu dobio je 1966. Nagradu »Ruđer Bošković«. Ostavio je više od 430 izvornih znan., stručnih i znanstvenopopularnih radova o geologiji kvartara, tercijarnim i kvartarnim vertebratima, fosilnom čovjeku, materijalnim kulturama paleolitika i mezolitika te o speleologiji, od kojih se velik dio odnosi na Istru, gdje je proveo mnogobrojna speleološka i paleontološka istraživanja u špiljama Šandalji, Oporovini, Romualdovoj špilji, Pećini na Gradini, Vergotinovoj pećini, Klanjčevoj peći, Podosojnoj peći i Lozi. Obavio je anatomsko-morfološku analizu te analizu geološke starosti naslaga i stupnja gravettienske kulture u špilji Šandalj kraj Pule. Svoje radove o istraživanjima u Istri naveo je u članku: Pregled paleolitičkih i mezolitičkih kultura na području Istre, u: Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, 1(1986), Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 11, Pula 1987.

LIT.: M. Herak, M. Paunović, D. Brajković, Mirko Malez, 1924–90 (s bibliografijom), Spomenica preminulim akademicima, 66, Zagreb 1992.

K. Buršić-Matijašić