Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Mandić, Ante, odvjetnik i političar (Trst, 2.VI.1881 – Lovran, 15.XI.1959). Nakon završetka studija prava u Beču i Grazu bio je odvjetnik u Opatiji. Tijekom I.svj. rata bio je članom Jugoslavenskoga odbora, te je do 1917. djelovao u Rusiji, gdje je austroug. zarobljenike organizirao u dragovoljačke postrojbe. Potom je u Londonu radio u središnjici Jugoslavenskoga odbora. Nakon potpisivanja Rapallskog ugovora vratio se u Opatiju razočaran prepuštanjem Istre Italiji. Ponovno se počeo baviti politikom nakon kapitulacije Italije, kada je postao prvim predsjednikom NOO-a Opatije. Bio je vijećnikom ZAVNOH-a i članom predsjedništva AVNOJ-a. Objavio je zbirku dokumenata o radu Jugoslavenskog odbora Fragmenti za historiju ujedinjenja, povodom četrdesetgodišnjice osnivanja Jugoslavenskog odbora (Zagreb 1956).

R.