Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Azione, L’ (Corriere Istriano), puljski dnevnik na tal. jeziku, koji je izlazio od 1.I.1919. do 31.XII.1928. Bio je nastavak proaustrijskih novina Il Gazzettino di Pola (6.X.1915–31.XII.1918), sljednika protal. lista Il Giornaletto di Pola. L’Azione je u prvim godinama izlaženja bio dnevnik socijalreformističkoga polit. profila, a financirale su ga tal. banke. Politički predznak davala su mu dvojica njegovih osnivača: odvjetnik Antonio De Berti, direktor i Bernardo Staffetti, odgovorni urednik. Prema vlastitoj polit. koncepciji, list je trebao biti otvoren svim građanima dobre volje bez obzira na polit. ili nac. pripadnost, ali u stvarnosti taj zahtjev nije ispunjen. Njegova najneovisnija faza trajala je 1919–21., a uništila ju je suradnja s fašistima, što je i početak njegove transformacije. God. 1921. počeo je izlaziti i prvi faš. list u Istri L’Istria Nuova, a 1923. ujedinio se s nekadašnjim reformističkim listom L’Azione. Međutim, u tom razdoblju L’Azione je sve više postajao faš. dnevnikom, pogotovo od odlaska gl. urednika i vlasnika lista Antonija De Bertija u studenome 1922., te prešao u ovlast Federazione Fascista Polese, koja je na poč. 1923. osnovala izdavačko poduzeće L’Unione Editrice Istriana. U razdoblju 1924–27. provodila se neskrivena fašizacija lista. Direktorom je postao Giovanni Mrach (Maracchi), a urednikom Giuseppe Leonardelli, vodeći istar. fašisti. Ta je faš. grupacija već 1925. stavila list pod svoju potpunu kontrolu. L’Azione je od 1. I. 1929. promijenio ime u Corriere Istriano te postao organom Nacionalne fašističke stranke za Istru. Prestao je izlaziti 1945.

LIT.: F. A. Perini, Giornalismo Italiano in terra irredenta, Perugia 1937.

D. Dukovski