Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Maružini, naselje 2,5km južno od općinskoga središta Kanfanara (45°6′N; 13°51′E; 290m nadm. vis.); 78st. (2001). Skupina kuća nalazi se unutar mreže lokalnih poljskih puteva između naselja Burići i naselja Salambati kraj Smoljanaca, blizu granice kanfanarskog i savičentskoga područja. Stanovnici se bave poljodjelstvom i stočarstvom. Istočno od Maružina očuvana je jednobrodna predromanička crkvica sv. Marije od Sniga, s upisanom apsidom koja ugaonim trompama prelazi u školjku. U apsidi je 1946. B. Fučić otkrio ostatke romaničke zidne slike. Na vanjskoj površini zidova nađeno je nekoliko ulomaka predromaničke pleterne skulpture iz razdoblja IX–XI.st., od kojih je dio pohranjen u Arheološkome muzeju u Puli.

LIT.: B. Fučić, Sv. Marija »od Sniga« u Marožinima, Bulletin JAZU, 1964, 3.

Ž. Bistrović