Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni–Medulin Sveučilišta u Zagrebu, ustanova utemeljena 1994. na inicijativu Arheološkoga zavoda Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, sa sjedištem u Puli. Predsjednik je međunar. savjeta Marin Zaninović, a članovi su: Vera Bitrakova Grozdanova (Skoplje), Helmut Buschausen (Beč), Vesna Girardi Jurkić (Pula), Emilio Marin (Split), Robert Matijašić (Pula), Ante Rendić Miočević (Zagreb), Isabel Roda (Barcelona), Guido Rosada (Padova) i Francis Tassaux (Bordeaux). Voditeljica je Vesna Girardi Jurkić. Središte je znanstvenoistraživačkoga i nastavnoterenskoga rada u Istri (prapovijest, antika, rani sr. vijek), sa specijaliziranom knjižnicom (Medulin), i svake je godine organizator arheol. tematskoga savjetovanja (urbana i pejsažna arheologija, tehnike obradbe, gradnje i dekoracije u kamenu, carski kult na ist. Jadranu, rim. forum kao gospodarsko, kulturno i kultno središte, obrambeni sustavi, grad mrtvih uz grad živih, voda kao izvor života, naselja i naseljavanje, ekonomija i trgovina u antici, kultovi i vjerovanja). Nakladnik je časopisa → Histria Antiqua, te suorganizator arheol. izložaba u zemlji i inozemstvu.

LIT.: K. Džin, The International Research Centre for Archaeology, Brijuni–Medulin, Histria Antiqua, 1995, 1; ista, Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni–Medulin, Sveučilišni vjesnik, 1996, 2–3.

V. Girardi Jurkić