Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, središte za povijest umjetnosti, utemeljeno 1993. na inicijativu Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, sa sjedištem u Motovunu. Predsjednik je međunar. savjeta Miljenko Jurković, a članovi Noel Duval (Pariz), Igor Fisković (Zagreb), Nikola Jakšić (Split), Ljiljana Pancirov (Zagreb), Ante Vulin (Zagreb), Jure Zovko (Zagreb), Fulvio Zuliani (Udine). Središte je nastavno-istraživačkoga rada o kasnoj antici i sr. vijeku u Istri, sa specijaliziranom knjižnicom. Organizator je redovitoga godišnjega cikličkog znan. skupa (prijelaz između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka, tradicija i inovacija u kasnom srednjem vijeku, karolinško i otonsko doba, između istoka i zapada – od ikonoklastičnog pokreta do gotike, liturgijske instalacije od kasne antike do gotike, stoljeće do tisućljeća i dr.) i surealizator projekta Umjetnička baština Istre od 4. do 15. stoljeća. Od 1995. nakladnik je časopisa Hortus Artium Medievalium. Centar je specijaliziran za proučavanje međusobnih utjecaja kontaktnih zona Istre, Kvarnera i Dalmacije s Venecijom, Furlanijom i Julijskom Venecijom.

LIT.: M. Jurković, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Sveučilišni vjesnik, 1996, 2–3.

M. Jurkić