Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Mirabella Roberti, Mario, arheolog i sveučilišni profesor (Venecija, 1.III.1909 – Milano, 13.XI.2002). Nakon završenoga studija na Katoličkom fakultetu u Milanu (1932) i trogodišnjega dragovoljnoga rada u Institutu za klas. filologiju, prvo mu je stalno radno mjesto bilo u Puli, u Arheološkome muzeju (1935–47). U to je vrijeme vodio terensko istraživanje ranokršć. bazilike u Vrsaru i zaštitna istraživanja na više mjesta u Puli (Autobusna stanica, Trg. sv. Ivana), prikupljao je topografske podatke i vijesti o slučajnim nalazima širom Istre i objavljivao ih u nekoliko nastavaka u rubrici Notiziario archeologico časopisa Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (AMSI), koji je izlazio u Poreču i poslije u Veneciji. God. 1945–47. restaurirao je u ratu oštećene puljske pov. građevine (Augustov hram, katedrala), a grad je napustio posljednjih dana savezničke vojne uprave. Posebno je važna njegova djelatnost na proučavanju epigrafskih spomenika (mnoge je uveo u znan. literaturu) te rim. arhitektonskih spomenika i katedrale u Puli. Od kraja 1947. do 1953. radio je u tršćanskom uredu za zaštitu spomenika kulture (Soprintendenza), istodobno predavajući grč. i rim. arheologiju na Sveučilištu u Trstu. God. 1951–79. bio je prof. kršćanske arheologije na Sveučilištu u Trstu (docent, izvanredni i redoviti profesor), a 1953–73. i voditelj ureda za zaštitu starina (Soprintendenza alle Antichità) za pokrajinu Lombardiju u Milanu. U međuvremenu je predavao na sveučilištima u Veroni, Pisi i Bresci. Osnovao je (1968) i dugo vodio Centro di Antichità Altoadriatiche u Akvileji. Bio je predsjednikom mnogih udruga (Centro Studi Preistorici ed Archeologici di Varese, Società Archeologica Comense, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Associazione Nazionale per Aquileia), i dopisni član mnogih akademija i instituta (Udine, Brescia, Bergamo, Società Storica Lombarda, Istituto Archeologico Germanico, Istituto Archeologico Austriaco, Società di Minerva di Trieste). U približno 400 objavljenih znan. i stručnih radova raspoznaju se dva osnovna zemljopisna područja njegova zanimanja: sjeverni Jadran od Akvileje do Raše (Furlanija, Julijska Venecija i Istra) s jedne strane, i Lombardija (Milano, Como, Varese, Bergamo i Brescia) na drugoj strani, i to od ant. doba do ranoga sr. vijeka, s težištem na klasičnoj rim. arheologiji i ranokršć. arheologiji. Svi važniji radovi od 1943. do 1979. objavljeni su mu u zborniku AMSI (sv. 79–80, 1979−80).

LIT.: Omaggio a Mario Mirabella Roberti, Antichità Altoadriatiche (Trieste) 2000, 47.

R. Matijašić