Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Momjan (tal. Momiano), naselje na sjeveru Istre kraj slov. granice (45°26′N; 13°43′E); 289 st. (2001), grad Buje. Naselje se sastoji od dvaju dijelova: Donji M. (kaštel na litici) i Gornji M. (selo). Smještajem na 280m nadm. vis. dominira dolinom Dragonje, od koje je odvojen usjekom potoka Poganja (Argilla). Naseljem prolazi cesta Buje–Kućibreg. Stanovništvo se bavi tradicijskim poljodjelstvom, najviše uzgojem vinove loze, maslina i voćaka. Područje je poznato po proizvodnji vina momjanski muškat i maslinova ulja te po lovištima divljih životinja. Prvi tragovi naseljenosti sežu u prapov. doba (Monte Fineda, pećina Cingarela, Oskoruš). Spominje se 1035. u povelji Konrada II. te 1102. u darovnici Ulricha II. akvilejskim patrijarsima, koji ga poč. XIII.st. ustupaju Devinskim grofovima. Izgledno je već tada na mjestu današnjega kaštela postojala neka vrsta utvrđene građevine, kojom su u sljedećim desetljećima upravljali namjesnici Pietrapelose i grofova Goričkih. Utvrda je stradala u napadu Mlečana sred. XIV.st., a obnovili su je Habsburgovci. God. 1548. kupio ju je Simeone Rotta (Rota) te je pregradio u trapezoidan kaštel s kvadratnom kulom, unutar kojeg je, uz prostorije za stanovanje, podigao i kapelu sv. Stjepana. Jezgru naselja (Gornji M.) čine bogate građanske kuće iz XVII–XIX.st. (kuća Rotta iz 1600). Župna crkva sv. Martina (XV.st.) nastala je pregradnjom starije ranogotičke crkve; produžena je 1859. Crkva ima 5 oltara (gl. oltar je mramorni, a na bočnom je drveni kip Blažene Djevice Marije s Djetetom) te kustodiju u reljefiranom stupu arkature (1559). Crkva sv. Petra (XVIII.st.), crkva sv. Maura, odn. Majka Božja od Zdravlja (1860) i crkva sv. Roka na groblju (1840) jednobrodne su i ravnoga su začelja. Izvan Momjana nalaze se crkva sv. Jurja (1785) s lopicom (Oskoruš) i crkva sv. Ivana Krstitelja (Merišće, groblje). U Momjanu je pronađen jedan od prijepisa Istarskoga razvoda (XVI.st.); župni arhiv od 1584.

LIT.: C. Marchesetti, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia, Trieste 1903; A.Gnirs, Alte und Neue Kirchenglocken, Wien 1917; C. De Franceschi, Il ramo dei Duinati di Momiano e il suo secolo di storia, AMSI, 1940, 50; E. Zinato, Momiano e il suo castello, Trieste 1966; L. Foscan, I castelli medioevali dell’Istria, Trieste 1992; R. Bubola, Momiano nei secoli, La Battana, 1994, 112; A. Alisi, Istria, città minori, Trieste 1997; B. Fučić, Terra incognita, Zagreb 1998.

S. Mustač

First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last

MOMJAN – panorama
First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last