Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Mommsen, Theodor, povjesničar, pravnik i epigrafičar (Garding, Njemačka, 30.XI.1817 – Charlottenburg kraj Berlina, 1.XI.1903). Sveučilišni profesor u Leipzigu, Zürichu, Wrocłavu i Berlinu. Bavio se rimskom pravnom i polit. poviješću, ali je obrađivao cjelokupnost života starih Rimljana. Glavno mu je djelo iscrpna povijest Rima, Römische Geschichte (I–III, 1854–56). Potaknuo je i pokrenuo veliku zbirku rim. epigrafskih spomenika, Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), koja izlazi od 1863. Uz pomoć velikoga broja suradnika prikupljao je i komentirao tekstove antičkih lat. natpisa urezanih u kamen, broncu i druge tvrde materijale. Dopisivao se i s intelektualcima iz istar. područja (Francesco De’Polesini, Lodovico Barsan, Tomaso Luciani, Carlo De Franceschi), koji su mu slali podatke i prepisane tekstove natpisa, a i sam je u tri navrata bio u Istri (1857., 1862. i 1866). Natpisi iz ist. Istre (ant. Liburnije) objavljeni su u 3. svesku CIL-a, zajedno s onima iz Ilirika, Norika, Mezije, Tracije, Ahaje, Azije i Egipta (1873., dopunski svesci 1902), a oni iz dijela Istre koji je pripadao Desetoj regiji objavljeni su u petom svesku CIL-a, zajedno s onima iz Cisalpinske Galije (1872., dopunski svezak 1877).

R. Matijašić