Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Monkodonja, gradina, arheol. nalazište 5km istočno od Rovinja. Otkrili su je 1953. B. Baćić i B. Marušić. Prvo istraživanje provedeno je 1953–55., a od 1997. vode se suvremena multidisciplinarna međunar. istraživanja (Arheološki muzej u Puli, Zavičajni muzej grada Rovinja, Freie Universität Berlin). Nalazi se na uzvisini okruženoj plodnim područjem koje se proteže u duljini od 2,5km sve do mora, i brežuljku na 81m nadm. vis., oblika nepravilne elipse izdužene u smjeru istok–zapad, veličine 160m×250m. Naselje je bilo okruženo trima koncentričnima zidinama s dosad istraženim dvama ulazima (tzv. zapadnim i sjevernim). Nedaleko od puta do sjev. vrata nalazi se jama duboka 50m. Obrambeni zid koji je okruživao naselje bio je dugačak oko 1km, oko 3m širok, a najmanje 3m visok. Izgrađen je slaganjem kamena u tehnici suhozida. Kamen se vadio na uzvisini, a njegovim skidanjem dobivala se korisna površina. Približno 1000 ljudi živjelo je u dobro organiziranom naselju: na najvišem dijelu bila je akropola, ispod nje gornji grad, a još niže donji grad. Akropola, gdje je živio viši sloj zajednice, imala je gotovo pravokutno zamišljen prostor. U drugim dijelovima naselja nalazio se obrtnički prostor. Kuće su se razlikovale položajem, veličinom i načinom gradnje, a bile su odvojene prolazima i ulicama. Svaka je imala ognjište, a mnogobrojni ulomci keramičkih lonaca potječu iz lokalnih radionica, ali su posude stizale i iz dalekih krajeva ist. Sredozemlja. Ondje su prvi put u Istri pronađeni ulomci posuda mikenske (brončanodobne) starosti. M. je bila važna točka u komunikacijama sjev. Jadrana sa sr. Europom i s egejskim područjem. Život na uzvisini Monkodonji trajao je približno 1800–1200. pr.Kr., a danas nalazište postaje važan arheol. park.

LIT.: B. Hänsel, K. Mihovilić, B. Teržan, Monkodonja, utvrđeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod Rovinja u Istri, Histria Archaeologica, 1997, 28; K. Buršić-Matijašić, Gradina Monkodonja, Tipološko-statistička obrada keramičkih nalaza srednjobrončanodobne istarske gradine Monkodonja kod Rovinja, Pula 1998.

K. Buršić-Matijašić

First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last

MONKODONJA – tlocrt arheološkoga nalazišta, A – akropola, B – gornji grad, C – donji grad, D – zapadni ulaz, E – sjeverni ulaz, F – krška jama (žrtveni ponor), G – zona lijevanja bronce, H – predgrađe
First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last