Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Montuori, Eugenio, arhitekt i urbanist (Pesaro, 16.VII.1907 – Rim, 15.V.1982). Prije II.svj. rata bavio se ugl. urbanizmom kao član skupine Cancellotti–Montuori–Piccinato–Scalpelli te izradio velik broj urban. planova (Padova 1927., Brescia 1927., Foggia 1928., Assisi 1928., Rim 1929., Arezzo 1929., Cagliari 1929., Catania 1932., La Spezia 1932). Izvedbom Sabaudije 1933–34. i Podlabina (Pozzo Littorio) 1942., sa svojim gotovo nadrealističkim ambijentom, dao velik prinos eur. arhitekturi. Nakon II.svj. rata više se bavio arhitekturom, a posebno su mu vrijedna ostvarenja želj. kolodvor Termini u Rimu 1952., te Torre Spaccata u Rimu 1958–60.

LIT.: A. Rubbi, Moderna arhitektura u Istri, Pula 1995; isti, Arhitekti modernog pokreta u Istri – biografska građa, Pula 1997.

B. Nefat