Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Muntrilj, naselje 4km sjeverozapadno od Tinjana (45°15′N; 13°48′E; 362m nadm. vis.); 86st. (2001); općina Tinjan. Smješten je na lokalnoj cesti Tinjan–Sv. Ivan od Šterne, na vapnenačkom pobrđu s mnoštvom kraških udolina. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (vinova loza, žitarice) i manje stočarstvom. Tijekom XX.st. na tom se području kopao boksit. Nema značajnijih pov. tragova naseljenosti područja do XVI.st., kad su Mlečani u najmanje dva navrata (1525. i 1539) naselili izbjeglice pred Osmanlijama iz Dalmacije. U XVII. i XVIII.st. područje Muntrilja bilo je blizu granice s Pazinskom knežijom, pa su česti bili sukobi i razaranja. Na zapadnom rubu sela nalazi se grobljanska crkvica sv. Roka iz XVII.st. sa samostojećim zvonikom.

R.