Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Mutila, histarska gradina, nepoznata smještaja, koju spominje samo Livije (41, 11) u kontekstu rimskoga osvajanja Istre 177.pr.Kr., zajedno s Faverijom. Poslije podrobnoga opisa opsade i pada Nezakcija, on samo kratko kaže da su »potom ... još dva grada na juriš zauzeta i razorena: M. i Faverija«. Suvremena filologija i arheologija nemaju siguran odgovor na pitanje smještaja Mutile, ali se, s obzirom na glasovni prizvuk, pretpostavlja da je mogla biti na području Medulina (Kandler, De Franceschi, Gnirs, Veith, Mlakar, Jurkić), iako je bilo i mišljenja da je bila u Miljama (Muggia). U drugim vrelima i na starim zemljovidima M. se ne spominje, a Livije je mogao i pogriješiti u pisanju imena, jer nije nikad vidio krajeve o kojima je pisao. To je svakako morala biti gradina u juž. Istri koju su Rimljani silom osvojili, dakle važno uporište Histra, a Medulinski je zaljev mogao biti dobro skrovište rim. brodica kojima su nadzirali more jugoistočno od Istre, prema Lošinju i Dalmaciji.

LIT.: M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997.

R. Matijašić