Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Naprijed, prvi hrv. đački list u Istri, glasilo istoimenoga đačkoga literarno-prosvjetnoga društva pazinske gimnazije, koje je izlazilo približno od 1910. do 1914. u nekoliko brojeva godišnje. To je društvo proizišlo iz tajnoga đačkoga društva Učka, utemeljenoga 1908. u Pazinu na načelima tadanjega liberalnoga pokreta mladeži na zagrebačkome sveučilištu, koja su podupirali i đaci drugih hrv. gimnazija i suradnici zagrebačkoga časopisa Hrvatski đak. Zastupalo je znan. poglede na svijet i kritiku društva na načelima liberalizma, nasuprot načelima tadanjih kat. đačkih organizacija. Kad je društvo Učka škol. god. 1909/10. prestalo djelovati, njegovo je vodstvo (J. Žerjav, D. Sedmak, M. Iveša, I. Žmak), utemeljilo javno Đačko literarno-prosvjetno društvo Naprijed i njegovo glasilo. List je objavljivao pjesme, novele, eseje i knjiž. kritiku novoga naraštaja istar. intelektualaca i pisaca, čija se poetika više nije oslanjala samo na domoljubne budnice i davorije istar. preporoditelja. Oni su se više ugledali na S. Gregorčića, rus. pripovjedače (A. P. Čehova) i eur. naturaliste te prateći kult. zbivanja, osobito u Zagrebu i Ljubljani, unosili modernizam u prozna djela. Među stalnim suradnicima bili su M. Gortan, J. Debeljuh, J. Žerjav, I. Žmak, D. Sedmak, M. Balota (novela Kapural Grga, 1914) i dr.

LIT.: M. Balota, Stara pazinska gimnazija, Istra kroz stoljeća, 29, Pula–Rijeka 1984.

I. Lukežić