Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Narodna prosvjeta, mjesečnik za školstvo, književnost i prosvjetu istoimenoga društva, koje se od 1906. naziva Hrvatskim učiteljskim društvom za Istru. Glasilo je izlazilo 1906–14. U prvom broju objavilo je program društva prema kojemu je zadatak njegovih članova rad oko podizanja narodne prosvjete u hrv. sredini. Novine su nastojale hrv. učiteljima pomoći oko šire stručne i metodičke izobrazbe, i time podizanja ugleda učiteljstva. Redovito su izvještavale o radu društva, prenosile rasprave sa skupština, dogovore o organizaciji učeničkih izleta, o zahtjevu da se uz mušku učiteljsku školu otvori u Istri i ženska učiteljska škola, prijedlogu da se tjelesni odgoj kao školski predmet uvede po jedan sat dnevno u sve pučke škole i da se osigura prostor za igrališta i prostorije za tjelovježbu. Objavljivale su također pjesme, crtice, pripovijetke, ocjene, prikaze i preporuke knjiž. djela. Glasilo je kao i društvo obuhvaćalo članstvo kotareva Pula, Poreč, Kopar i Pazin, a od 1906. i kotar Volosko, tj. cijelu Istru. Gl. urednici bili su nadučitelj u Puli E. Jelušić (do 1908), nadučitelj u Pazinu J. Baćić (od 1909., br. 1 do 1911., br. 5), nadučitelj u Roču G. Licul i neko vrijeme nadučitelj u Puli N. Magašić (od 1911., od br. 6 do kraja 1913), J. Kuhar u Kastvu (1914., br. 1–7). Prestao je izlaziti na poč. I. svj. rata.

LIT.: T. Peruško, Dva istarska učiteljska časopisa (Prilog historiji hrvatske štampe u Istri), Jadranski zbornik, 1957, 2; B. Jakovljević, Učiteljski list »Narodna prosvjeta« 1906–1914, Jadranski zbornik, 1976–1978, 10; isti, Osnivanje učiteljskih društva u Istri i njihova borba za narodno školstvo u prošlom i početkom ovog stoljeća, Jadranski zbornik, 1990–1991, 14.

B. Jakovljević