Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Narodna radnička organizacija, udruga utemeljena na poticaj polit. društva Edinost i vodstva Hrvatsko-slovenske narodne stranke, najprije u Trstu 22. VII. 1907. pod imenom Narodna delavska organizacija, a potom u Puli u listopadu iste godine kao Radnička narodna organizacija. Prvi predsjednik bio je Josip Mandić. Ciljevi organizacije bili su da osigura prava radnika, štiti moralne i materijalne te individualne i kolektivne interese u privatnom i javnom životu u općinskoj, pokrajinskoj i drž. upravi te da očuva gospodarsku i duhovnu čvrstoću radnika i radništva uopće. Organizacija se oslanjala na program Hrvatsko-slovenske nacionalne stranke i sudjelovala u njezinim polit. akcijama. Opredjeljujući se za građansko-polit. program napustila je socijalnodemokratski, pa su glasila socijalist. stranaka optuživala njezino članstvo i vodstvo za izdaju jedinstva radničke klase, nazivajući je slugom hrv. i slov. buržoazije. List istarsko-dalm. socijalista Glas radnog naroda njezine je članove nazivao štrajkolomcima te pozivao radništvo na suradnju s Jugoslavenskom socijaldemokratskom strankom, koja je ujedinjavala sve pripadnike radničke klase bez obzira na nac. pripadnost.

LIT.: V. Bratulić, Političke stranke u Istri za vrijeme narodnog preporoda, u: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri (zbornik), Zagreb 1969.

D. Mandić